sportOngeval

Wat te doen bij een sportongeval?

 1. Download het aangifteformulier 'Sportongeval'.
 2. Vul het luik 'aangifte van ongeval' volledig in en plaats je handtekening rechts onderaan.
 3. Laat het luik 'medisch getuigschrift' invullen door de arts.
 4. Breng beide formulieren uiterlijk 14 dagen na het ongeval binnen bij de secretaris samen met een kleefbriefje van je ziekenfonds.
 5. Na 1 à 2 weken ontvang je van de secretaris een formulier met onderaan een 'genezingsattest'. Dit laat je invullen door je behandelende arts voor je je sportactiviteiten hervat.
 6. Werden alle medische kosten door jou betaald? Je ontvangt van je ziekenfonds een overzicht van jouw persoonlijk aandeel. Dit breng je samen met het ingevulde genezingsattest en de originele facturen binnen bij de secretaris.

 

Belangrijk om te weten:

 • Begin je vroeger te voetballen dan de datum die genoteerd staat op het genezingsattest, dan loop je het risico geen terugbetaling te ontvangen.
 • Vaak worden speciale verbanden en bandages voorgeschreven. Meestal is hier geen tussenkomst van het ziekenfonds. De bond betaalt hier slechts een (klein) forfaitair bedrag terug.
 • Tendinitis wordt niet beschouwd als een sportongeval.
 • Dossiers die langer dan 1 jaar aanslepen na herstel vervallen. Er is dan geen terugbetaling mogelijk. Wacht dus niet te lang met het binnenbrengen van je rekeningen.
 • Per dossier is er een vrijstelling van ongeveer 10 euro. 
 • in geval van kinesitherapie of fysiotherapie:
  • Laat op het aangifteformulier het aantal beurten vermelden (indien u meer beurten nodig hebt dan op uw aangifteformulier is vermeld, moet je opnieuw, via een voorschrift van uw arts, een toelating vragen aan de voetbalbond via de secretaris van de club).
  • Per dag wordt er slechts één zitting terugbetaald (zaterdag en zondag tellen niet mee).
  • De data van de behandelingen moeten afzonderlijk vermeld worden op de afrekening.
  • De aanvangsdatum van de behandeling mag niet beginnen vóór het akkoord van de voetbalbond (zie datum op roos/geel formulier).